Jak analizować wyniki matur czyli dlaczego staniny są do niczego. Aktualizacja.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wymyśliło sobie użycie skali staninowej jako narzędzia do analizy wyników wszelkich egzaminów, od sprawdzianu gimnazjalnego aż po egzamin maturalny. Wiem, że część nauczycieli zwłaszcza humanistów ma trudności z interpretacją wyników oraz poprawną analizą. W poście tym przedstawię teoretyczne podstawy skali staninowej, model analizy wyników oraz argumenty dlaczego metoda dobra dla ministerstwa nie sprawdza się dla szkół i jak można usprawnić tą metodę. Nie będę pisał tutaj o innych elementach analizy, zdawalności poszczególnych przedmiotów ich wybieralności czy łatwości zadań. Skupie się tylko na staninach. Czytaj więcej